AYDEMİR GROUP  /    HABERLER

Tapu

//

Satın Alma Rehberi

TAPU

Aydemir Grup olarak ev satın aldıktan sonra tapu alma sürecinde de sizlere yardımcı oluyoruz.

Tapu Nedir?

Tapu; Mülkiyet hakkına sahip olduğunuzu gösteren yasal bir belgedir. Mal sahibinin tam adı, fotoğrafı ve varlıklara ilişkin ayrıntılı bilgiler bu belgede gösterilmektedir.

Tapu Almak İçin Yapılması Gerekenler:

Bu resmi belge, mülkünüzün bulunduğu yerdeki Tapu Dairesine verilir ve tescil edilir. Tapu burada arşivlenir ve bir damga ile mühürlenmesi gerekir. Tapu başvurunuz için başvuruda bulunarak şahsen (veya vekaletiniz ile vekaletname ile) mülk satıcısı ile birlikte tapu dairesine gelin ve bu belgeleri imzalayın, mülkün satın alma süreci tamamlanır ve mülk sahibi olursunuz ve siz mülkünüzün tüm haklarına sahip olursunuz.

Tapu Günü Öncesi:
 • Tapu ve emlak vergisini kimin ödeyeceği netleştirilmeli,
 • Emlakçı ödemesi, tapu, dosya ve sigorta masrafları dikkate alınmalı,
 • Uygun konut kredisi araştırılmalı, net kredi tutarı ve vade tercihi yapılmalı – (konut kredisi kullanacaklar için),
 • Tapu fotokopisi de dahil olmak üzere gerekli tüm belgelerle bankaya başvurmak – (İpotek kredisi kullanacaklar için),
 • Ödemenin nasıl yapılacağı netleştirilmeli, banka hesaplarının havale üst limiti kontrol edilmeli,
 • Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), genel anlamıyla DASK yaptırılmalı veya geçerliliği kontrol edilmelidir,
 • Rayiç değerinin konutun bağlı olduğu belediyeden alınması ve ödenmemiş ise emlak vergisinin ödenmesi,
 • İpotek makamına ait ipotek belgeleri ve bilgileri bankadan temin edilmelidir - (İpotek kredisi kullanacaklar için),
 • Tapu sahibi veya vekilinin gerekli belgelerle birlikte tapu sicil dairesine başvurması,
 • SMS ile gelen randevu bilgilerine göre ücret ödemesi yapılmalıdır,
 • Randevu tarihi ve saati bankanın ipotek memuruna bildirilmelidir - (ipotek kredisi kullanacaklar için).
Tapu günü:
 • Randevu saatinde tüm alıcı ve satıcıların (veya vekillerinin) kimlik belgeleri ile hazır bulunmaları,
 • Okuma yazma bilmeyen alıcı ve satıcılar için akrabalık bağı bulunmayan iki şahit getirilmelidir.
 • Ödenen ücret makbuzlarının işlemi yapan görevliye verilmesi,
 • Sözleşme odasında satış evraklarının tüm alıcı ve satıcılar tarafından imzalanması,
 • Kredi kullanılacaksa bankada kredi açılış belgeleri imzalanmalıdır (ipotek kredisi kullanacaklar için),
Tapu Günü'nden sonra:
 • Fatura devir işlemleri için ilgili kurumlara gidilmeli,
 • Nüfus Müdürlüğü'ne gidilerek ikamet nakli yapılmalıdır,
 • Emlak vergisinin ilgili belediyeye bildirilmesi.
tr_TRTR