AYDEMİR GROUP  /    HABERLER

OTURMA İZNİ

//

Satın Alma Rehberi

OTURMA İZNİ

Türkiye'de vizede belirtilen süreyi aşmak isteyen, doksan günden fazla vizeye ihtiyacı olan yabancıların ikamet izni veya muafiyet almaları gerekir. Aydemir Grup olarak bu konudaki tüm süreçte sizlere yardımcı oluyoruz.

Yabancılar için Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunmak için, mülk sahipleri veya Türkiye'de iş veya iş bağlantısı kurmak isteyen yabancılar, ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü (Göç İdaresi) aracılığıyla e-ikamet sisteminde aşağıdaki belgeleri yaptıktan sonra ) ibraz etmeleri gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izinleri öncelikle en fazla iki yıl için verilmektedir. Altı ay içinde kullanılmayan oturma izni geçersiz sayılır.

 

İLK BAŞVURU

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya seyahat belgesinin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Kalış süresi için yeterli ve sürdürülebilir finansal kaynakların kanıtı
 • Başvuru sahibinin ikametgah belgesi *
 • Temasa geçilecek kişi/işletme tarafından düzenlenmiş davet mektubu veya belgeler **
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli olacaktır);

– İkili sosyal güvenlik anlaşmaları Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi kanıtlıyor

– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan provizyon belgesi

– Genel sağlık sigortalısı olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruya ilişkin belge

- Özel sağlık sigortası

RESIDENCE PERMIT

UYGULAMA UZATMASI

İkamet izninin uzatılmasına ilişkin başvurular, geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren altmış gün içinde Valiliklere yapılabilir. Ancak, hiçbir koşulda bu, son kullanma tarihinden sonra yapılmamalıdır. Uzatma alabilmek için yabancıların e-ikamet sistemi üzerinden oturma izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya seyahat belgesinin noter tasdikli sureti
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Önceki oturma izni belgesinin sunulması
 • Kalış süresi için yeterli ve sürdürülebilir finansal kaynakların kanıtı
 • Başvuru sahibinin ikametgah belgesi *
 • Temasa geçilecek kişi/işletme tarafından düzenlenmiş davet mektubu veya belgeler **
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli olacaktır):

– İkili sosyal güvenlik anlaşmaları, Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi kanıtlıyor.

– Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan provizyon belgesi.

– Uzatma süresi dahil özel sağlık sigortası.

– Türkiye'de gayrimenkul sahibi olan yabancılar için zorunludur.*

Türkiye'de iş veya ticari bağlantı kurmak isteyen yabancılar için zorunludur.**

Yabancılar için Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni için, Türkiye'de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet eden yabancıların İl Özel İdaresi Göç İdaresi Başkanlığına (Göç İdaresi Başkanlığına) ilişkin aşağıdaki belgeleri ibraz etmesi gerekir:

BAŞVURU

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya seyahat belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Önceki oturma izni belgesinin kopyası
 • 4 adet biyometrik fotoğraf
 • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde devlet kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sosyal yardım almadığına dair belge.
 • Kalış süresi için yeterli ve sürdürülebilir finansal kaynakların kanıtı
 • Polis kayıt belgesi
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli olacaktır):

– İkili sosyal güvenlik anlaşmaları Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi kanıtlıyor

– * Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan provizyon belgesi

– * Genel sağlık sigortalısı olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuruya ilişkin belge

– * En az bir yıl geçerli özel sağlık sigortası

* Uzun dönem ikamet izinleri süresiz olarak verilmektedir. Bu nedenle uzatmaya gerek yoktur.

tr_TRTR